Pravidla pro vkládání vlastních článků

Info

Vkládání vlastních článků na server elfilms.cz má svá pravidla. 

Pozor!
Porušením pravidel můžete čelit i trestnímu oznámení na Policii ČR.

 

 

 

 Pravidla pro vkládání autorských článků na stránky elfilms.cz:


Poskytnutím fotografií a článku, potvrzuji že:
a) jsem autorem fotografií, resp. jsem oprávněn fotografie poskytnout, fotografie jsou původní,
b) zveřejněním fotografií a článků na serveru elfilms.cz, nevznikne elfilms.cz žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zveřejněním fotografií a článků na serveru elfilms.cz, nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografií (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) a receptů byly mnou ke dni jejich poskytnutí uspokojeny.

Poskytnutím fotografií a článků pro elfilms.cz uděluji bezúplatně nevýhradní licenci k jejich užití ke všem způsobům jejího užití, a to v neomezeném rozsahu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení.

Beru na vědomí, že elfilms.cz trestá vložení neoprávněného obsahu, vulgarismů, nesmyslných a nemorálních textů i v případě mimořádného porušení pravidel zablokováním účtu.
Případy, ve kterých dojde k porušení zákonů České republiky oznamujeme Policii České republiky.


elfilms.cz si vyhrazuje právo nezveřejnit kterýkoliv příspěvek z jakéhokoliv důvodu bez nároku na náhradu.

 

  • Napsala: eL.
  • Čtvrtek, 10 Říjen 2013
williamhill bookmaker
Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill

Nepřehlédněte...