Pravidla elfilms.cz

LogoElfilms male

 

 

      Registrace do tohoto webu je zdarma. Podmínkou registrace na stránky LogoElfilms male je souhlas uživatele s podmínkami užívání webu uvedenými níže. Potvrzení souhlasu s podmínkami provede uživatel při registraci.

     Přestože administrátoři a moderátoři tohoto webu a provozovaných aplikací se snaží udržovat na webu pořádek, není možné, aby zvládli číst úplně všechny příspěvky.  Příspěvky na eLfóru vyjadřují výlučně názor autora, který nese za jejich obsah plnou odpovědnost.
     Registrací do tohoto webu se uživatel zavazuje, že nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou vulgární, násilné, nepravdivé, sexuálně zaměřené, pomlouvají jiné subjekty nebo jsou v rozporu se zákony České republiky. Provozovatel tohoto webu a diskusního fóra LogoElfilms male si vyhrazuje právo zrušit registraci kterémukoliv uživateli, který poruší podmínky užívání webu, případně odstranit, upravit nebo přemístit jakékoliv příspěvky v diskusním fóru, a to i bez udání důvodů.

 

Všeobecná pravidla LogoElfilms male:


 

*   Při registraci na LogoElfilms male je bezpodmíněčně nutné zadat do kolonky JMĚNO a PŘÍJMENÍ opravdu jméno a příjmení a né pouze nesmyslné znaky. ÚČTY s nesmyslnými znaky v této kolonce budou bez upozornění SMAZÁNY!!!!!

*     Každý uživatel zde na  LogoElfilms male  má právo si vytvořit pouze jeden účet. Vlastnictví více účtů není povoleno.

*   Uživatel je povinen zdržet se ve jménech a přezdívkách používání vulgárních výrazů nebo jmen známých osobností.

*   Zakazuje se používat jména a přezdívky jako Admin, Webmaster apod. Zakazuje se neoprávněně se vydávat za administrátora, moderátora či správce diskusního fóra.

*   Uživatel je povinen dodávat pouze příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. 

*   Je přísně zakázáno vkládat materiály obsahující pornografický, rasistický či jiný obsah nevyhovující dobrým mravům. Stejně tak jako používat vulgární výrazy. Takovéto jednání bude okamžitě trestáno bezpodmínečným permanentním banem.

*   Prokažte respekt ostatním uživatelům elfilms.cz. Nejsou zde tolerovány jakékoliv urážky, osobní útoky, vyhrožování či jakákoliv špatná mluva směrem k ostatním uživatelům elfilms.cz

*   Každý uživatel je povinen respektovat autorská práva. Nepostujte materiál chráněný autorskými právy bez souhlasu třetí strany. Majitel a provozovatel fóra elfilms.cz nenese odpovědnost za zveřejnění takovéhoto materiálu.

*   Na stránkách elfilms.cz není ze strany uživatelů elfilms.cz povoleno poskytovat jakékoliv služby nebo produkty za peníze. Taktéž nejsou povoleny jakékoliv odkazy na výdělečné stránky (bez předchozí domluvy a odsouhlasení umem elfilms.cz). Toto pravidlo zahrnuje všechny části stránek elfilms.cz včetně  fóra i profilů uživatelů.

*   Není povoleno mít v profilu reklamní odkazy, stejně tak nepoužívejte v podpisu obrázky nebo podpis s reklamním, rasistickým a pornografickým motivem, taktéž podpis urážející jiné uživatele. Pokud se ve Vašem podpisu objeví něco, co tam původně vůbec nebylo, považujeme to, za porušení pravidel.

*  Spam (reklamní a bezpředmětné příspěvky) není povolen. To samé se týká zpráv, které nepřispívají k danému tématu, zpráv obsahujících méně než 4 slova nebo zpráv obsahujících pouze smajlíky.

 

Tým LogoElfilms male si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel pokud to shledá nezbytné.

 

*   Registrace dlouhodobě neaktivních registrovaných uživatelů může být provozovatelem zrušena.

 

UPOZORNĚNÍ:

Autor textů na stránkách LogoElfilms male odmítá jakoukoliv spoluodpovědnost za případné porušování autorských práv třetími osobami resp. uživateli stránek v důsledku zpřístupnění obsahu těchto stránek formou textů, odkazů, grafických prvků či jakýchkoliv jiných podob. Žádný ze zde zobrazených souborů se nenachází na těchto stránkách!!!!! A rovněž žádný text v hlavní obsahové části přímo neodkazuje na autorské dílo jehož šíření by mohlo být v rozporu s autorským zákonem. Žádný ze zde umístěných souborů se nenachází na serveru, na kterém hostujeme tyto stránky. A nejsou tyto soubory umístěny ani na serveru, který by byl ve vlastnictví někoho z nás. S těmito soubory nemáme žádné vztahy. Jsou zde umístěny jen linky na tyto soubory. Upozorňujeme na to, že servery, na kterých je soubor umístěn nijak neporušují platné zákony ČR. Tyto soubory můžete stáhnout pouze v případě, že vlastníte originální nosič s tímto materiálem. A stáhnutím tohoto materiálu si chcete vyrobit pouze jednu kopii pro svou potřebu, která se nesmí dále šířit za účelem zisku ani za jiným účelem!!! Jakékoliv jiné použití těchto souborů je zákonem postihováno dle platných norem. Prosím, dodržujte daná pravidla a tím i zákony ČR !!!!

  

Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv pravidlem, prosím opusťte stránkyLogoElfilms male


  • Napsala: eL.
  • Pondělí, 07 Říjen 2013
williamhill bookmaker
Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill

Nepřehlédněte...